За нас

Ние сме бърз, добре координиран екип, който отлично познава фулфилмент бизнеса. Работим както с рускоговорящи, така и с англоговорящи клиенти. Защо е по-изгодно и по-надеждно да се свържете и работите с нас? Ще се опитаме да отговорим на този въпрос възможно най-кратко под формата на списък с нашите предимства, които считаме за най-полезни за вас.

С какво ние се отличаваме:

  • Ние гарантираме резултатите и качеството на нашата работа.
  • Правим възстановяване или обезщетение за разходи в случай на наши грешки. Това правило се прилага за всички услуги, които предоставяме и е фиксирано в договора.
  • Нашият опит успешна работа на фулфилмент пазара в Европа е 5 години.
  • Нашите служители имат богат опит във фулфимент услугите, които предлагаме.
  • Ние ще изпратим вашите стоки до всяка страна в Европа
  • Базата ни от знания за всеки възможен случай е обширна, което в резултат дава възможност да предоставяме услуги за вас, като спазваме минималното време.
  • Работата на нашия екип е изградена съгласно ясни длъжностни характеристики с използване на съвременни технологии за разпределение на задачи (CRM), което ни позволява бързо и без грешки да си вършим работата.
  • Наличието в екипа на професионално владеещи английски език сътрудници позволява безгршно да се решават нестандартни ситуации при работа с държавни органи на ЕС.
  • Непрекъснатата работа в онлайн режим ни позволява бързо да отговаряте на запитвания от клиенти.
  • Окончателните и непроменени разходи за изпълняване на услуга, фиксирани в договора.

Нашите гаранции

Що се отнася до общата информация за това как се отнасяме към гаранциите, можем да кажем следното: работейки в такава интензивна среда като Интернет, където всеки негативен отзив може да навреди на имиджа на компанията, ние, разбира се, си поставяме основната цел да се уверим че клиентът остава доволен. За нас е по-изгодно да ви накараме да бъдете доволни и да кажете на другите за нас.